Op deze site willen de leden van de familie hun vaardigheden oefenen in het werken met WordPress, zowel vormgeving als wat er verder komt kijken bij het beheer van deze site.